HuEn
IparjogvédelemSzerzői jogvédelemInnováció menedzsment
Johnny Little Organization
Szolgáltatásaink
Díjazás
Ajánlatkérés
Információkérés

ReferenciákEsettanulmányok

Szerzői jogvédelem

A szerzői jog a szerzői művek és a szerzők védelmét, valamint az ezekkel összefüggő gyakorlati kérdéseket szabályozza. A szerzői mű a szerző szellemi tevékenységének eredményéből fakadó, az irodalom, a tudomány, a művészet, a számítógépes programozás területén létrehozott egyéni, eredeti alkotás. A szerző az alkotó ember, aki a szerzői művet létrehozta. A szerzőt a szerzői műve vonatkozásában megillető jogosultságok személyhez fűződő és vagyoni jellegű jogok összességéből állnak. A személyhez fűződő jogok alapján a szerző kizárólagos joga, hogy művét nyilvánosságra hozza, a nyilvánosságtól visszavonja, azon a nevét feltüntesse, megakadályozza műve eltorzítását, megcsonkítását vagy egyéb olyan megváltoztatását, amely becsületére vagy hírnevére sértő lehet. A vagyoni jogok alapján kizárólag a szerző vagy jogutódja adhat engedélyt a szerzői mű felhasználásához. Így különösen a szerzői mű többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, a nyilvánossághoz sugárzással vagy másként történő közvetítéséhez, a mű továbbközvetítéséhez, átdolgozásához és kiállításához. A szerzőt a szerzői mű felhasználásért díjazás illeti meg.

A szerzői jogvédelem körében gyakran előforduló fogalmak:

szerző, személyhez fűződő jogok, jó hírnév, névfeltüntetés, társszerző, szerzőtárs, vagyoni értékű jogok, szerzői jogdíj, használati szerződés, árvamű, önkéntes műnyilvántartás, szerzői jogi testület, merchandizing, titokvédelem, alkotói szerződés, kiadói szerződés, szoftverek védelme, műpéldány, köteles példány