HuEn
IparjogvédelemSzerzői jogvédelemInnováció menedzsment
Johnny Little Organization
Szolgáltatásaink
Díjazás
Ajánlatkérés
Információkérés

ReferenciákEsettanulmányok

Iparjogvédelem

Az iparjogvédelem az ipari tulajdonjogokkal összefüggő szabályok és gyakorlati kérdések összessége. Az ipari tulajdonjogok tárgyai a találmányok, az állat- és a növényfajták, a márkanevek, a földrajzi eredetjelzők, az ipari minták, a műszaki tartalmú technológiai ismeretek. Az ipari tulajdonjog az ezekre megszerezhető szabadalmi vagy fajtaoltalom, a védjegyoltalom, a formatervezési vagy használati mintaoltalom, a know-how regisztráció. Az ipari tulajdonjog megszerzése érdemi feltételekhez kötött, és erősen szabályozott eljárások keretében történik. Az ipari tulajdonjog a jogosultat (például szabadalmas) megillető olyan, időtartamhoz kötött, az oltalom tárgyára vonatkozó kizárólagos használati jog, amely szerződés keretében átruházható, használata engedélyezhető. Az iparjogvédelem gyakorlati kérdései közzé sorolhatók az ipari tulajdonjog megszerzését, a hasznosítás megkezdését megelőző jogi státusz vizsgálatok, a kutatás-fejlesztési minősítési eljárások, a jogok átruházására és használatának engedélyezésére vonatkozó szerződések, az ezekkel összefüggő peres és peren kívüli eljárások. Az iparjogvédelem foglalkozik a találmányokat létrehozó feltalálók jogaival és díjazásával is.

Az iparjogvédelem körében gyakran előforduló fogalmak:

találmány, újdonságvizsgálat, szabadalmazhatóság, ipari alkalmazhatóság, kutatás, jogi státusz, feltaláló, szabadalom, szabadalmas, márkanév, védjegy, tanúsító védjegy, földrajzi eredet- és árujelző, franchise, franchise kézikönyv, formatervezési minta, használati minta, személyhez fűződő és vagyoni értékű jogok, átruházás, szellemi apport, licencszerződés, használati szerződés, know-how, bitorlás, nemleges megállapítás, megsemmisítés, titoktartási megállapodás, K+F minősítés